V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas, lávovou lampu apod. a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem.

Pro koho je kroužek určenVL_picture_2

– Pro zvídavé děti od 3 let.

Náplň lekcí
  •  1x týdně (45minut) v prostorách Chytrulek
  • 14 lekcí/pololetí (děti je možné přihlásit i během pololetí)
  • skupinová výuka 7-12 dětí (týmy po 3 členech)
  • děti v kroužku provádějí pokusy zabývající se  např. magnetismem, vulkanismem,  zkamenělinami a mnoha dalšími.
  • srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví  sopku, létajícího motýlka, telefon, hustoměr apod.
  • to vše s důrazem na propojení nabytých znalostí a fungování světa kolem nás.
  •  experimenty nejsou nebezpečné ani složité – používáme běžně dostupné materiály (špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka, kelímky atp.
  • dětem je poskytnut všechen potřebný  materiál a pomůcky

Cena: 1125,-Kč

Přihlášky na www.vedanasbavi.cz