Věříme, že vzdělávání dětí zejména v předškolním věku má svůj velký smysl, protože od okamžiku, kdy se dítě narodí, začíná vnímat věci kolem sebe a během prvních třech let jsou položeny základy sociální, emocionální i intelektuální. Svým přístupem a podněty můžeme dětem jejich budoucí život významně ovlivnit a byla by škoda promarnit toto neopakovatelné období, kdy děti vnímají naprosto vše, co kolem sebe vidí a slyší.

Jsou nám velmi blízké myšlenky Marie Montessori a respektující přístup k dětem. Naše kurzy tedy nejsou vybrány náhodně, ale mají dětem významně usnadnit život v budoucnu – znakování jim usnadní jejich současnou komunikaci s rodiči a pomůže jim vytvořit si s rodiči bližší vztah a sdílet s nimi svůj svět, zážitky v angličtině jim pomohou již v tomto velmi útlém věku naposlouchat anglické zvuky, které se jim nesmazatelně vtisknou do mozku a v neposlední řadě Poznávej svět, kde využíváme poznatků Montessori pedagogiky k rozvíjení dětské psychiky a motoriky.

Věříme, že se vám budou kurzy líbit stejně jako nám a našim dětem a že si spolu užijeme spoustu hodin her a písní 🙂

Naši lektoři:

Alice Janáková

fotka Alča

V první řadě jsem maminkou skoro 2-leté holčičky. Julinka je od malička velmi kontaktní, zvídavé a spokojené dítě. Do narození dcery jsem se věnovala převážně obchodu a marketingové komunikaci. Ale až s mateřstvím dostal můj život ten správný směr a smysl. Od své dcery se každý den učím a snažím se stále na sobě pracovat. Podle Marie Montessori „Děti učí to, co je obklopuje“ a proto mě zaujal kurz Poznáváme svět. Principy pedagogiky Montessori mi dávají smysl. Montessori ukazuje, jak rozvíjet přirozené nadání každého dítěte, jak je vést k samostatnosti a rozvíjet u něj klíčové kompetence pro život. V kurzu Poznáváme svět budeme společně tancovat, protahovat se, tvořit a pracovat s Montessori pomůckami. Doufám, že si to s námi užijete a těšíme se na Vás, Alice a Julinka

Marta Pavlik

fotka Marta

Než jsem začala pracovat v Hradci Králové jako koordinátorka marketingu cestovala jsem po světe. Bydlela jsem 3 roky v Americe. Pak se nám narodila Laura. Role mámy velmi ovlivnila můj život a pohled na něj je nyní zcela odlišný. Intenzivně jsem hledala tu nejlepší cestu k výchově a přístupu k dítěti. Cítila jsem, že často uplatňovaný autoritativní přístup rodičů ve výchově svých dětí není správný. Nevěřila jsem ani tradičním školským institucím, ve kterých se stále přikládá největší důležitost období od první třídy do ukončení studií. Objevila jsem pedagogiku doktorky Marie Montessori, která mně velice zaujala. Byla jsem naprosto šťastná, když jsem se dozvěděla, že už to malé dítě je pro nás dospělé partnerem, ke kterému se máme chovat s respektem a úctou, a že to co s ním děláme a čím ho obklopujeme už od začátku jeho existence má neuvěřitelný význam pro vývoj jeho osobnosti, inteligence a spokojenosti v pozdějším životě. Systém Montessori mi ukázal, že nemá smysl čekat na školu, která udělá všechno za nás, a že můžeme hned teď sami začít a udělat všechno pro zdravý rozvoj našich dětí 🙂 Jsem maminkou 1,5 leté Laury a současně navštěvuji diplomový kurs pedagogiky Montessori akreditovaný Ministerstvem Školství. Hodně mně baví pracovat s dětmi a pozorovat jak se přirozeně koncentrují a zaměstnávají. Program „Poznáváme svět v angličtině“ doporučuji všem dětem a rodičům. Je to úžasná příležitost k seznámení s praxí Montessori a angličtinou.