Montessori seminář je určen nejen rodičům, ale i pedagogickým pracovníkům, kteří by rádi pracovali s dětmi respektujícím přístupem, podporovali je ve zdárném vývoji a vybudovali si s nimi partnerský vztah založený na vzájemném respektu a důvěře.
Během 4 seminářů nahlédneme do principu Montessori pedagogiky, budeme se více věnovat senzitivním fázím dítěte, úskalím výchovy dětí do 6ti let a nahlédneme do tajů dětské psychiky. Tohle vše Vám pomůže dívat se na děti novýma očima a pomůže Vám řešit spoustu situací nekonfliktním způsobem vyhovujícím Vám i Vašim dětem.
Ukážeme si praktické nápady, jak s dítětem doma i ve školce pracovat, aniž bychom potřebovali nakupovat drahé pomůcky či jinak speciálně upravovali prostředí.
Bude se na Vás těšit lektorka Míša Hniličková 🙂

Doba trvání semináře – 5x 90 minut (1 lekce týdně)

Cena celého cyklu 1 250 Kč (5 x 250 Kč)

O Montessori pedagogice:
Když se reportéři zeptali zakladatelů Googlu – Larry Page, Sergeye Brina – čemu vděčí za úžasné schopnosti, které vedly k založení a úspěšnému rozvoji nejpoužívanějšího internetového vyhledavače na světě, očekávali, že odpovědí bude chvála prestižní Stanford University, kde se Larry a Sergey setkali. O to větším překvapením jim byla odpověď, že základy jejich vnitřní motivace a zájem o poznání a změnu k lepšímu jim dala Montessori školka, kde oba podnikatelé začali svůj proces vzdělávání. Více čtěte zde