Angličtina 3-6 let

Proč se učit angličtinu v předškolním věku?

Během prvních pěti let života prochází dítě senzitivním obdobím rozvoje jazyka. V této době se učí řeč a její pravidla pouhým poslechem při běžných aktivitách a hře. Rozvoj řeči je obohacen při zapojení všech smyslů.

Výzkum prokázal, že v této době je dítě schopné absorbovat i několik jazyků zároveň. Bilingvní prostředí nejenže nezpomalí tento proces, ale dokonce ho obohatí. Děti, které se v této době naučí dva a více jazyků, mají tendenci být šikovnější při čtení a psaní ve svém primárním jazyce, mají lepší analytické i sociální schopnosti a také širší slovní zásobu, než jejich vrstevníci, kteří používají jen jeden jazyk.

Naše angličtina je inspirována metodou Marie Montessori, která děti rozvíjí adekvátně k jejich sensitivnímu období. V celém kurzu se mluví výhradně anglicky. Děti se učí angličtinu při zábavných aktivitách, které rozvíjí jejich jazykové dovednosti, působí pozitivně na rozvoj smyslů, znalostí o světě, který je obklopuje, motorických dovedností a podpoří jejich zájem o další poznávání.

Struktura lekce je inspirována uznávanou teorií doktora Howarda Gardnera, která vychází z toho, že každé dítě je jiné a učí se jinak - někdo se lépe učí poslechem pomocí říkanek, písniček a hudby, někdo dává přednost pohybu a možnosti si vše vyzkoušet, někdo raději tvoří a učí se vytvářením nových věcí, některé děti raději pozorují a jiné se ptají a učí se díky neustálé komunikaci ... proto jsou hodiny angličtiny plné různorodých aktivit obsahující pohyb, poslech, hudbu a výtvarnou kreativitu.

Pro koho je kurz určen pro děti od 3 do 6 let Časová dotace kurzu:
  • lekce probíhají 1x týdně (50 minut)
  • 20 lekcí / pololetí
  • skupinová výuka - max. 8 dětí
Cena 3 000 Kč/pololetí (150 Kč za jednu lekci) (možnost přihlášení i na jednotlivé lekce, ale vzhledem k charakteru kurzu doporučujeme absolvování celého kurzu. Cena jednorázových vstupů je 200 Kč) Kurzy jsou pro děti bez účasti rodičů, ale rodiče jsou kdykoliv vítaní, aby hodinu zhlédli.