Two babies painting on white background

Výtvarná dílna pro nejmenší děti (1,5 -4 roky). Kurz poskytuje dětem maximální prostor pro svobodné objevování vlastností materiálů a různých možností nakládání s barvami, hmotou, přírodninami a výtvarným náčiním bez užití šablon a vzorů. Budeme hnětat, lepit, roztírat, mačkat, trhat, tiskat, válet, sypat, vykrajovat, foukat, vrstvit, cákat, malovat, čárat, kupit, rozlévat… . Všechno to, co by děti doma rády dělaly, ale většinou na to nejsou podmínky a prostor.

Jednotlivé aktivity v hodině propojuje jednoduchý příběh, který děti podněcuje k činnosti a nenásilně je vede. Protože tím, kdo tvoří, jsou na kurzu opravdu děti samy, je důraz kladen na samotný tvůrčí proces nikoli na výsledek. Odnesete si tedy především zážitky a nové dovednosti.

Přijďte zjistit, co vše vaše dítě v procesu tvorby objeví!6038455_l

Pro koho je kurz určen

pro děti 1,5 až 4 roky

Časová dotace kurzu
  • 1x týdně (50 minut)
  • 20 lekcí / pololetí
  • ve skupině max. 8 dětí

Cena 2 800 Kč / pololetí (140 Kč za lekci) – cena zahrnuje veškerý materiál!

(možnost přihlášení pouze na jednotlivé lekce – v tomto případě cena 160 Kč / lekci)